Muzikos istorijos vadovėlis vaikų muzikos mokykloms

 

Muzikos istorijos įvadas

Autorė Jolanta Vaišvilienė

 

 

 

 

I dalis

 

1.  Muzikos prigimtis, vaidmuo visuomenėje

2. Kas yra liaudies muzika?

3. Lietuvos etnografiniai regionai ir jų folkloro ypatumai

4. Lietuvių muzikinio folkloro žanrai. Kalendorinės dainos

5. Ypatingas žanras – sutartinės

6. Pasaulio tautų dainos ir dainavimo būdai

7. Lietuvių ir kitų pasaulio tautų tradiciniai instrumentai ir instrumentinė muzika

8. Lietuvių ir kitų pasaulio tautų šokiai

9. Lietuvių liaudies muzika kompozitorių kūryboje

 

10. Modernaus folkloro muzika ir jos atlikėjai Lietuvoje

Šaltiniai

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

II dalis   

1. Muzika kaip kalba. Muzikos išraiškos priemonės

2. Ritmas ir metras

3. Muzikos notacija ir raktai

4. Melodija ir harmonija

 

5. Dermė ir faktūra

 

6. Muzikos atlikimo priemonės

 

7. Simfoninis orkestras ir jo instrumentai

8. Žanrai

9. Opera ir kiti muzikinio teatro žanrai (operetė, miuziklas, baletas)

10. Muzikos formos (3-jų dalių, rondo, variacijos)

Šaltiniai