Muzikos istorijos vadovėlis vaikų muzikos mokykloms

Lietuvių muzikos istorija

Autorė Judita Žukienė

 

 

 

 

 

1.  Lietuvių muzikos istorijos ištakos. XIX a. muzikinė kultūra

 

2. Pirmieji lietuvių kompozitoriai (J. Naujalis, Č. Sasnauskas, M. Petrauskas, S. Šimkus)

 

3. M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos apžvalga

 

4. M. K. Čiurlionio kūriniai

 

5. Tarpukario Lietuvos muzikos situacija, muzikos kūrėjai (J. Gruodis, V. Bacevičius)

 

6. XX a. penktojo−šeštojo dešimtmečių Lietuvos muzika (B. Dvarionas, S. Vainiūnas, V. Klova)

 

7. Stiliaus pokyčiai lietuvių septintojo dešimtmečio muzikoje (E. Balsys, J. Juzeliūnas)

 

8. Aštuntojo−devintojo dešimtmečių lietuvių muzikos charakteristika. B. Kutavičiaus kūrybos braižas

 

9. Aštuntojo−devintojo dešimtmečių lietuvių muzika. F. Bajoro, O. Balakausko, A. Martinaičio kūriniai

 

10. XX a. pabaigos lietuvių muzika (O. Narbutaitė, M. Urbaitis, R. Mažulis)

 

Šaltiniai