Muzikos istorijos vadovėlis vaikų muzikos mokykloms

 

Klasicizmo muzika

Autorė Laima Budzinauskienė

 

 

 

 

 

1. Klasicizmo epochos stiliaus būdingieji bruožai

2. Klasicizmo instrumentinė muzika ir simfoninis-sonatinis ciklas

3. Klasicizmo opera

4. J. Haidno gyvenimas ir kūryba

5. J. Haidno simfonijos ir oratorijos

6. V. A. Mocarto gyvenimo apžvalga

7. V. A. Mocarto simfoninė ir klavyrinė muzika

8. V. A. Mocarto operos ir Requiem

9. L. van Bethoveno gyvenimo ir kūrybos laikotarpiai

10. L. van Bethoveno fortepijoninė kūryba ir simfoniniai kūriniai

Šaltiniai