7. Mocarto simfoninė ir klavyrinė muzika

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Simfoninė muzika 

   Simfonijos. Didžiausią Mocarto simfoninės kūrybos dalį sudaro simfonijos (apie 50) ir divertismentai. Jai priskiriami ir koncertai įvairiems instrumentams bei orkestrui. Mocarto simfonijos (ypač paskutinės) pasižymi išplėtota muzikine dramaturgija, melodingumu, gausesniu kontrastų naudojimu.

Žymiausios V. A. Mocarto simfonijos – Nr. 39 (Es-dur), Nr. 40 (g-moll) ir Nr. 41 (C-dur, vėliau leidėjo pavadinta „Jupiterio simfonija“) – sukurtos 1788 m. vasarą per šešias savaites.

Ypač populiari yra Simfonija Nr. 40, g-moll. Ji tradiciškai keturių dalių. Dalys išsidėstę įprastine tvarka: Allegro – lėtoji dalis – menuetas ir energingas finalas. Visos dalys nors ir nesusijusios besikartojančiomis temomis, bet išdėstomos kaip nuoseklus, vientisas ciklas.

I dalis (Allegro molto) parašyta sonatos forma, prasideda be įžangos. Iš karto skamba pagrindinės partijos tema: greita, sujaudinta ir kartu daininga:

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, I dalies pagrindinės partijos tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalutinė tema ramesnė, lyriškesnė, gracingesnė:

 

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, I dalies šalutinė partijos tema

Temų perdirbimas sudaro kontrastą ekspozicijai. Jame temos skamba vis kitoje, tonikai tolimoje tonacijoje. Repriza yra tradicinė – pagrindinės ir šalutinės partijos temos yra pagrindinėje tonacijoje, grįžta ekspozicijos nuotaikos.

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, I dalis

II dalis (Andante) taip pat sonatos formos. Abi temos panašios nuotaikos: lyriškos, šviesios.

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, II dalis

 

 
 

III dalis (Allegretto) – menuetas − mažai primena įprastą šokį. Jo kraštinės dalys (menuetas parašytas trijų dalių forma) yra gana dramatiškos.

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, III dalies tema

 

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, III dalis

Labiau šokį primena tik vidurinė dalis – trio.

Simfonijos finalas, IV dalis (Allegro assai), yra greitas energingas, šiek tiek primenantis pirmąją ciklo dalį. Parašytas sonatos forma, o kontrastas kuriamas tarp ekspozicijos temų (pagrindinės ir šalutinės), tarp ekspozicijos ir temų perdirbimo.

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, IV dalies tema

 

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, IV dalis

       

 

 

   Koncertai. Prie simfoninės muzikos priskiriami ir koncertai instrumentams solo ir orkestrui. Mocartas sukūrė apie 40 koncertų: 27 fortepijonui ir orkestrui, 5 smuikui ir orkestrui, taip pat koncertų klarnetui, obojui, fleitai ir arfai. Koncertus fortepijonui Mocartas rašė, matyt, ketindamas pats juos skambinti koncertuose. Jie yra trijų dalių (greita−lėta−greita), su įspūdingomis solisto solo kadencijomis. 

  Divertismentai ir serenados. Be simfonijų ir koncertų Mocartas kūrė ir lengvesnio pobūdžio populiaresnę muziką orkestrui. Tai divertismentai ir serenados, skirti atlikti orkestrui ar instrumentų ansambliui, sudaryti iš keleto dalių ir primenantys siuitas. Tokia muzika buvo dažniausiai atliekama lauke, per įvairius pasilinksminimus, šventes. Pati populiariausia yra Mocarto Serenada Nr. 13, dar vadinama „Mažoji nakties muzika“ (Eine kleine Nachtmusik, K 525), sukurta Vienoje. Ji sudaryta iš keturių dalių:

I. Allegro

II. Romanze: Andante

III. Menuetto: Allegretto

IV. Rondo: Allegro

Ypač populiari pirmoji serenados dalis dvelkia lengvumu, paprastumu, žaismingumu.

   V. A. Mocartas. Serenada Nr. 13, „Mažoji nakties muzika“, I dalis

 

Koncertuoja Mocartų šeima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Klavyrinė muzika 

Klavyrui V. A. Mocartas sukūrė 17 sonatų, fantazijų, variacijų ir kt. kūrinių. Dažnai atliekamos yra sonatos, iš kurių išsiskiria Sonata A-dur. Ypač populiari yra paskutinioji (III) sonatos dalis, pagarsėjusi kaip „Turkų maršas“.

Sonatą sudaro trys dalys: vidutiniška (variacijų forma) – vidutiniška (menuetas, 3 d. forma) – greita (rondo f.).

V. A. Mocartas. Sonata A-dur, I dalies tema

V. A. Mocartas. Sonata A-dur, I dalis

Paskutinioji ypač populiari, pagarsėjusi kaip „Turkų maršas“. Jis sukurtas turkų muzikos stiliumi (alla turca), vaizduoja spalvingą turkų kariuomenės orkestro eiseną.

V. A. Mocartas. Sonata A-dur, III dalis („Turkų maršas“), 1-8 taktai

V. A. Mocartas. Sonata A-dur, III dalis

 

 

 

 

   Klausimai ir užduotys                                                  

 

 

 

1. Kokių žanrų simfoninę muziką kūrė V. A. Mocartas?

2. Apibūdinkite Mocarto simfoniją Nr. 40, g-moll.

3. Kas yra divertismentai ir serenados?

4. Kokio žanro kūrinys yra „Mažoji nakties muzika“ ir kokios dalys ją sudaro?

5. Kaip vadinasi Mocarto klavyrinės sonatos A-dur II dalis ir kodėl?

 

 

 

 

__________________________________________________________

 
 

Skaitiniai