Laima Budzinauskienė, Judita Žukienė

 

Muzikos istorija: klasicizmas

 

 

 

 

 

 

1. Klasicizmo epochos stiliaus būdingieji bruožai

2. Klasicizmo instrumentinė muzika ir simfoninis-sonatinis ciklas

3. Klasicizmo opera

4. J. Haidno gyvenimas ir kūryba

5. J. Haidno simfonijos ir oratorijos

6. V. A. Mocarto gyvenimo apžvalga

7. V. A. Mocarto simfoninė ir klavyrinė muzika

8. V. A. Mocarto operos ir Requiem

9. L. van Bethoveno gyvenimo ir kūrybos laikotarpiai

10. L. van Bethoveno fortepijoninė kūryba ir simfoniniai kūriniai

Šaltiniai