Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant
mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes

ESF/2004/2.4.0-03-319/BDP-59/LTMA-06/01

  Naujienos
  Apie projekta
  Viešinimas
  Kontaktai
Darbotvarkė

 


BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Mokymosi visą gyvenimą svarba ir įgyvendinimo strategija muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kontekste"

2008 m. gegužės 7 d.

Viešbutis „Ecotel“, Slucko g. 8, Vilnius


9.00-10.00 – Dalyvių registracija

10.00 – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. E. Gabnio sveikinimo žodis

10.10-10.30

Muzikos mokytojų mokymo(si) visą gyvenimą galimybių plėtra: projekto rezultatų

ir patirties aspektu

Aldona Juodelienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10.30-11.00

Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių studija

Marius Vaivada, Arūnas Šarka

UAB „Bankinės konsultacijos“

11.00-11.30

Muzikos mokytojų profesinė kvalifikacija ir tobulinimo nuotoliniu būdu galimybės

Doc. dr. Rūta Girdzijauskienė

Klaipėdos universitetas

11.30.12.00 – Kavos pertraukėlė

12.00-12-30

Muzikos pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumai

Doc. dr. Diana Strakšienė

Šiaulių universitetas

12.30-13.00

Muzikos istorijos dalykas nuotoliniu būdu: specifika ir motyvacija

Doc. dr. Judita Žukienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija


13.00-14.00 - Pietūs

14.00-14.30

Nuotolinio mokymo(si) edukaciniai aspektai

Doc. dr. Zenonas Rinkevičius

Klaipėdos universitetas

14.30-15.00

Fortepijono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo patirtis

Doc. Jūratė Šleinytė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kauno fakultetas

15.30-16.00

Pučiamųjų instrumentų orkestrų veiklos specifika. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

Doc. dr. Rytis Urniežius

Šiaulių universitetas


Diskusijos, pasisakymaiProjekto vykdytojas


Lietuvos muzikos ir
teatro akademija

Projekto partneriai


Šiaulių universitetas


Klaipėdos universitetas


Kauno technologijos
universitetas

 

  (c) BETI design, naudojama Optimal Web sistema