Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant
mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes

ESF/2004/2.4.0-03-319/BDP-59/LTMA-06/01

  Naujienos
  Apie projekta
  Viešinimas
  Kontaktai
Naujienos

Projektas FOREMI

2008-12-16

LMTA 2007-2009 m. dalyvauja tarptautiniame projekte FOREMI. Projekto tikslas – sukurti 10 nuotolinio mokymo kursų, skirtų muzikiniam ugdymui. Projekte dalyvauja muzikos pedagogai iš Belgijos, Ispanijos Prancūzijos, Italijos. LMTA rengiami du kursai: prof. L. Drąsutienės Bendrojo fortepijono kursas instrumentalistams (stygininkams) ir  lekt. L. Dubosaitės Pedagoginės psichologijos aspektai ugdant jaunuosius menininkus.

Daugiau informacijos apie FOREMI projektą rasite http://www.foremi.eu/

Projektas informacinis biuletenis


Projekto baigiamoji konferencija

2008-05-09

 

2008 m. gegužės 7 d. 10 - 16 val. Vilniuje, viešbutyje „Ecotel“ (Slucko g. 8) vyko konferencija „Mokymosi visą gyvenimą svarba ir įgyvendinimo strategija muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kontekste “.  

Konferenciją rengė Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remiamo projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ vykdytojai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir partneriai – Kauno technologijos, Klaipėdos bei Šiaulių universitetai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su projekto rezultatais, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ypatumais, aptarta kaip projektas prisidės prie Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos įgyvendinimo.  

Konferencijos dalyviai gavo Kvalifikacijos tobulinimo kursų katalogą, konferencijos pranešimų rinkinį, kurso „Balso akustika” (autorius doc. dr. Rytis Ambrazevičius) mokymosi medžiagą CD, konferencijos dalyvio pažymėjimą.

Žr. Darbotvarkė

Žr. Konferencijos galerija


Kvalifikacijos tobulinimo kursai muzikos mokytojams

2008-03-13

2008 m. kovo mėn. 1228 d. d. Lietuvos muzikos ir teatro akademija organizuoja nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus. Kursai parengti vykdant Lietuvos Respublikos ir Europos Struktūrinių fondų remiamą projektą „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“. Kursai nemokami. Baigę kursus klausytojai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

 

Bus teikiami šie kursai:

 

„Muzikos ir kūrybos pedagogika“

 

Kurso „Muzikos ir kūrybos pedagogika“ studijavimas pagilins muzikos ir kūrybos pedagogikos žinių, muzikinio ugdymo, kūrybos dėsningumų supratimą. Tai padės plėtoti bendrąjį ir muzikinį intelektą, kūrybinio – bendrojo, pedagoginio ir muzikinio – mąstymo gebėjimus. Tokie gebėjimai padeda kūrybingiau ir plačiau taikyti naujai įgytas žinias, idėjų sampratas. Tai leidžia mokymo procesą paversti kūrybiniu mokinių ir mokytojų bendradarbiavimu.

Kurso autorius – doc. dr. Zenonas Rinkevičius

 

„Pianisto mąstymo ugdymo pagrindai“

 

Šis kursas remiasi autoriniu Maskvos laisvųjų menų instituto rektorės, profesorės Svetlanos Karas pianisto mąstymo ugdymo metodu. Jo esmę sudaro sisteminis požiūris į muzikos atlikėjo mąstymo formavimą. Pianisto mąstymas – tai gebėjimas pagal duotą natų tekstą kurti ne tik klausos, bet ir judesių vaizdinius. Fortepijono pedagogo užduotis yra išmokyti ugdytinį ne tik atlikimo technikos, bet ir valdyti klausos bei judesių vaizdinių visumą, sutelkiant dėmesį į tai, ką mokinys jaučia, kokį vaizdinį kuria, ką mąsto. Tai ir yra metodo aktualumas, bei jį eksponuojančio kurso naujumas.

Kasdienėje fortepijono pedagogų praktikoje retai naudojami rankų mankštos pratimai, kurie padeda formuoti skambinimo technikos pagrindus ir palaiko skambinimo įgūdžius. Kurso metu bus galimybė kiekvienam susikurti savo pratimų kompleksą ir įsitikinti jų teikiama nauda.

 

Kurso autorė – doc. Jūratė Šleinytė


 

„Šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos“

 

Kurso objektas – nuoseklios ir gyvybingos tarptautinės šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos ir jų taikymo galimybės Lietuvos muzikinio ugdymo srityje.

Tarptautinių muzikinio ugdymo sistemų pažinimas ir jų kūrybiškas adaptavimas Lietuvos mokykloje muzikos mokytojams teiks galimybę rinktis, diferencijuoti, muzikinio ugdymo bendruosius dalykus savaip konkretizuoti, gilinti, taikyti mokyklos poreikiams ir galimybėms. Kursas besimokantiesiems atskleis platesnį muzikinio ugdymo proceso vaizdą Europos bei pasaulio kontekste ir padės realizuoti keliamus muzikinio ugdymo tikslus bei uždavinius, ugdant kūrybišką, aktyvią asmenybę.

Kurso autorė – doc. dr. Stanislava Jareckaitė

„Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras“

 

Kursas „Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folklorasparengtas atsižvelgiant į naujausių tyrimų rezultatus, aktualias sunkiai pasiekiamos archyvinės medžiagos, garso ir vaizdo įrašų publikacijas, naujausią literatūrą. Besimokantysis susipažins su liaudies kalendoriaus ypatybėmis, metų švenčių ir apeigų ciklais, formomis, tipiškais išlikusio kalendorinių švenčių ir apeigų folkloro pavyzdžiais iš senųjų istorinių dokumentų. Pateikiamos tarptautinės apeigų, papročių bei melodijų paralelės, analizuojamos šiuolaikinės senųjų švenčių, apeigų ir muzikos adaptacijos bei rekonstrukcijos. Tikimasi, kad kalendorinės kūrybos pažinimas, gebėjimas praktiškai pasinaudoti kalendorinės išminties lobynu kels pedagogo bendrąją kultūrinę ir dalykinę kompetenciją – gebėjimą integruoti etninės kultūros paveldo elementus į mokomojo dalyko turinį, gebėjimą perteikti tradicinės kultūros paveldo ypatybes savo ugdytiniams, gebėjimą bendrauti, vadovauti mokinių užklasinei veiklai, jų kolektyvams, rengti šventes, koncertus, vakarones.

 

Kurso autorius – doc. dr. Rimantas Astrauskas

 

„Kultūros industrija ir populiarioji kultūra“

 

Šio kurso problemų tyrinėjimo laukas neapsiriboja vien kultūrologija ir estetika, kursas taip pat remiasi socialiniais mokslais – ekonomika ir verslo vadyba, todėl jame siekiama proporcingai pateikti teorines ir praktines žinias. Kurso tikslas – supažindinti besimokančiuosius su pagrindinėmis šiuolaikinės kultūros teorijomis ir kultūros analizės metodologijomis; apibūdinti kultūros industrijos (kultūros verslo) ekonominį, socialinį psichologinį pobūdį bei vietą kultūroje; supažindinti su populiariosios kultūros estetikos kategorijomis remiantis šiuolaikinio meno praktika; supažindinti su kultūros verslo specifika ir raidos perspektyvomis, suteikti teorinių ir praktinių žinių kultūros vadybos srityje, kurias muzikos mokytojas galėtų pritaikyti organizuodamas kultūros renginius ir vykdydamas projektinę veiklą.

 

Kurso autorė – doc. dr. Jūratė Svičiulienė


Kvalifikacijos tobulinimo kursai muzikos mokytojams

2008-02-08

 

2008 m. kovo mėn. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje planuojama organizuoti nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus įvairių specializacijų muzikos mokytojams. Kursai parengti vykdant Lietuvos Respublikos ir Europos Struktūrinių fondų remiamą projektą Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes. Kursų metu mokytojai turės galimybę plėtoti dalykines, komunikacines kompetencijas, susipažins su nuotolinio mokymosi aplinka ir išmoks ja naudotis. Kursai nemokami. Baigę kursus klausytojai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Smulkesnė informacija bus paskelbta vasario pabaigoje.

 

tel.: (8-5) 261 11 42.


Seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra: kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų pristatymas“

2007-10-26

2007m. spalio 30 d. 10 val. Šiauliuose, viešbutyje „Šaulys“ (Vasario 16-osios g. 40) vyks seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra: kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų pristatymas“.  

Seminarą rengia Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remiamo projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ vykdytojai - Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir partneriai  Kauno technologijos, Klaipėdos bei Šiaulių universitetai. Seminaro pagrindinis uždavinys – supažindinti muzikų bendruomenę su projekto įgyvendinimo eiga, jau atliktais darbais ir numatomais galutiniais rezultatais. Tai projekto tarpinių rezultatų pristatymo seminaras. Bus nagrinėjama, kaip projektas prisidės prie Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos įgyvendinimo,  aptariamos muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nuotolinio mokymo(si) idėjos.

 Žr. darbotvarkė

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis tel. 8-5 261 11 42 arba el. paštu: mums@lmta.lt

 


Baigėsi „Programavimo paslaugų pirkimo“ konkursas

2007-07-16

Baigėsi projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis“ (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-319/BPD-59/LMTA-06/01) „Programavimo paslaugų pirkimo (Nr. 52814)“ konkursas.

 

Konkursą laimėjo VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutas“.

 

Ši įmonė teiks Programavimo paslaugas, kurios bus siejamos su turimų virtualių mokymo(si) sistemų pritaikymu natų raštui, reikalingai garso ir vaizdo kokybei, specialiam dizainui;

patobulins nuotolinio mokymo programinę įrangą, kad ji galėtų įgyvendinti specifinius muzikos mokymo medžiagai keliamus reikalavimus;

automatizuos studijų administravimo procesą, sukurs nuotolinio mokymo(si) kursų puslapių dizainą.

 

 


Parengta projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis“ Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių studija

2007-06-05

UAB „Bankinės konsultacijos“ ir UAB „Spinter tyrimai“ atliko Lietuvos muzikos mokytojų, dirbančių įvairaus pobūdžio muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklose, apklausą bei parengė Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir galimybių studiją. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 3 000 respondentų. Studija padėjo įvertinti muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes ir iškylančias problemas, atskleidė dažniausius profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus, padėjo nustatyti muzikos mokytojų profesinį tobulinimąsi įtakojančius faktorius – mokymosi poreikius, motyvaciją, mokymosi specifiką. Atlikta muzikos pedagogų poreikių analizė išryškino aktualiausias tobulinimosi sritis, priimtinausius kvalifikacijos tobulinimo metodus, mokymosi medžiagos pateikimo formas, informacinių technologijų panaudojimo galimybes mokymosi procese, muzikos pedagogų kompiuterinio raštingumo lygį ir tinkamiausias komunikacijos priemones, padėjo įvertinti nuotolinio mokymosi panaudojimo galimybes muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Nuorodos:

Galimybių studija (2007 kovas);

Priedas Nr. 1 (PowerPoint prezentacija);

Priedai (MS Excel lentelė).


Baigėsi konkursas

2006-12-20

Baigėsi atviras konkursas Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių ir poreikių studijai atlikti. Konkursą laimėjo UAB „Bankinės konsultacijos“. Ši įmonė atliks visos Lietuvos muzikos mokytojų apklausą ir ištirs jų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes. Studijos dėka bus išsiaiškinta, kokios Lietuvos muzikos mokytojų mokymosi galimybės ir tinkamiausias paslaugų teikimo būdas bei kokių krypčių ir kokią kvalifikacijos tobulinimo medžiagą būtina parengti, kad muzikos mokytojų profesiniai poreikiai būtų maksimaliai patenkinti.


„Programavimo paslaugų pirkimo“ konkursas

2007-06-06

2007 06 06 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 43 paskelbtas projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis“ (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-319/BPD-59/LMTA-06/01) „Programavimo paslaugų pirkimo (Nr. 52814)“ konkursas. Šios paslaugos reikalingos Projekto veikloms, susijusioms su nuotolinės muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rengimu ir teikimu:

              nuotolinio mokymo programinei įrangai tobulinti, kad ji galėtų įgyvendinti specifinius muzikos mokymo medžiagai keliamus reikalavimus; paslaugos siejamos su turimų virtualių mokymo(si) sistemų pritaikymu natų raštui, reikalingai garso ir vaizdo kokybei, specialiam dizainui, atspindinčiam muzikos mokymo(si) poreikius.

              studijų administravimo proceso automatizavimui;

              nuotolinio mokymo(si) kursų puslapių dizaino sukūrimui.

 

Konkurso dokumentus galima užsisakyti el. paštu – Aldona@lmta.lt;

Informacija teikiama tel. (8-5) 261 11 42

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 


„Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų kūrimo paslaugų pirkimo“ konkursas (II etapas)

2007-04-20

2007 04 18 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 29 paskelbtas projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis“ (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-319/BPD-59/LMTA-06/01)„Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų kūrimo paslaugų pirkimo (Nr. 51030)“ konkursas (II etapas). Pirkimo tikslas – sudaryti šiuolaikiškas, modernias bei lygias galimybes visų Lietuvos regionų muzikos mokytojams „įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jų profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui“ (Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos, 3 p.).

Konkurso dokumentus galima užsisakyti el. paštu – Aldona@lmta.lt;

Informacija teikiama tel. (8-5) 261 11 42       

Maloniai kviečiame dalyvauti.


„Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų rengimo paslaugų pirkimo“ konkursas

2007-01-25

2007 01 24 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.6 paskelbtas projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis“  (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-319/BPD-59/LMTA-06/01) „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų rengimo paslaugų pirkimo“ konkursas. Pirkimo tikslas – išplėsti kokybiškų kvalifikacijos tobulinimo programų pasirinkimą, kurios suteiktų naujų žinių bei lavintų naujus šiuolaikiniam mokytojui būtinus gebėjimus, skatintų muzikos mokytojus gerinti savo darbo kokybę, tobulinti naujų technologijų išmanymą, taip pat ugdytų mokytojų motyvaciją mokytis ir tobulintis visą gyvenimą bei padėtų užtikrinti, kad specialistų kvalifikacija maksimaliai atitiktų šiuolaikinės visuomenės poreikius.

Konkurso dokumentus galima užsisakyti el. paštu – Aldona@lmta.lt;

Informacija teikiama tel. (8-5) 261 11 42

Maloniai kviečiame dalyvauti.Projekto vykdytojas


Lietuvos muzikos ir
teatro akademija

Projekto partneriai


Šiaulių universitetas


Klaipėdos universitetas


Kauno technologijos
universitetas

 

  (c) BETI design, naudojama Optimal Web sistema